Refund Policy

 pengenalan

Di Udfine, kami menawarkan polisi jaminan yang mudah dan tidak menyusahkan untuk produk yang dibeli melalui kedai dalam talian kami. Jika anda perlu membuat tuntutan, sila hubungi kami di  info@udfinefit.com atau lawati halaman jaminan kami untuk pilihan layan diri. Sila ambil perhatian bahawa jaminan ini hanya tersedia untuk produk yang dijual melalui kedai dalam talian Udfine.

Waranti terhad pengeluar tidak mengatasi sebarang waranti berkanun yang disediakan oleh undang-undang.

Jaminan Wang Dikembalikan 30 Hari untuk Sebarang Sebab

Produk yang tidak rosak layak mendapat bayaran balik penuh, sah selama 30 hari dari tarikh asal pembelian jika dikembalikan oleh pengguna berdaftar Udfine. Bayaran balik akan dipermudahkan setelah barang yang dipulangkan telah diterima dan diperiksa di gudang Udfine.

 • Pemulangan mesti disertakan dengan semua aksesori.
 • Item mesti disertakan dengan pembungkusan asal.
 • Untuk tuntutan waranti yang tidak berkaitan dengan kualiti, pembeli akan bertanggungjawab untuk perbelanjaan penghantaran.
 • Untuk tuntutan waranti yang tidak berkaitan dengan kualiti, Udfine membayar balik kos produk itu sendiri.

Pemulangan mungkin ditolak jika ia gagal memenuhi kriteria yang disenaraikan di atas. Untuk pemulangan yang diterima, kami akan membekalkan label penghantaran dan arahan untuk menghantar item anda. Pemulangan yang dihantar kepada kami tanpa memaklumkan kami terlebih dahulu akan ditolak.

Permintaan bayaran balik untuk jaminan wang dikembalikan 30 hari mesti dikemukakan dalam tempoh masa 30 hari selepas pembukaan tuntutan waranti. Produk yang telah tamat tempoh dalam tempoh ini tidak boleh dikembalikan kerana isu bukan kualiti. Pelanggan yang membuat pembelian dari kedai lain harus menghubungi peruncit untuk memohon bayaran balik. Isu berkaitan kualiti harus ditangani mengikut arahan di bawah.

Tuntutan Waranti untuk Isu Berkaitan Kualiti

Pelanggan yang berdaftar dengan Udfine menikmati jaminan 12 bulan untuk kecacatan berkaitan kualiti dari tarikh pembelian. Produk yang dijual oleh penjual semula yang dibenarkan adalah tertakluk kepada polisi waranti mereka yang berbeza.

Untuk tuntutan waranti berkaitan kualiti, model kilang yang dibaiki nilai yang sama akan digunakan untuk penggantian apabila tersedia; jika tidak, item baru akan dihantar. Perlindungan untuk semua penggantian akan bertahan sama ada tempoh yang sama seperti item rosak asal, atau tiga bulan selepas penggantian, mana-mana tempoh masa yang lebih lama. Waranti tidak sah apabila produk dikembalikan sepenuhnya.

Proses:

 • Pembeli mesti menyediakan bukti pembelian yang mencukupi.
 • Udfine mesti mendokumenkan perkara yang berlaku apabila pembeli menyelesaikan masalah produk.
 • Nombor siri item yang rosak dan/atau bukti yang boleh dilihat yang menggambarkan kecacatan itu diperlukan.
 • Dalam sesetengah keadaan, pemulangan mungkin diperlukan untuk pemeriksaan kualiti.

Bukti pembelian yang sah:

 • Nombor pesanan daripada pembelian dalam talian yang dibuat melalui Udfine
 • Invois jualan
 • Resit jualan bertarikh daripada saluran jualan rasmi Udfine yang menunjukkan perihalan produk berserta harganya.

Bukti pembelian mungkin memerlukan pelbagai bentuk bukti untuk berjaya memproses permohonan waranti (cth bukti pembayaran dan pengesahan alamat penghantaran asal item).

Tuntutan waranti untuk kecacatan pembuatan mesti difailkan dalam tempoh 60 hari selepas membuka tuntutan waranti; sebarang percubaan untuk memfailkan tuntutan di luar sama ada tempoh jaminan asal atau tempoh masa 60 hari tidak akan diterima.

Kos penghantaran mesti ditanggung oleh pembeli dalam situasi berikut:

 • Memulangkan produk untuk sebarang sebab selain daripada kecacatan yang terbukti
 • Tuntutan jaminan ke atas item yang diambil di luar negara asal pembelian
 • Pemulangan pembeli secara tidak sengaja
 • Memulangkan barang peribadi
 • Pemulangan item mendakwa mempunyai kecacatan tetapi didapati oleh kawalan kualiti Udfine dalam keadaan berfungsi
 • Memulangkan barang yang rosak menggunakan penghantaran antarabangsa
 • Kos yang berkaitan dengan pemulangan tanpa kebenaran (sebarang pemulangan yang dibuat di luar proses waranti yang diluluskan)

Tidak Dilindungi Di Bawah Waranti:

 • Produk tanpa bukti pembelian yang mencukupi
 • Produk hilang atau dicuri
 • Item yang telah tamat tempoh jaminannya
 • Isu tidak berkaitan kualiti (selepas 30 hari pembelian)
 • Produk percuma
 • Pembaikan melalui pihak ke-3
 • Kerosakan dari sumber luar
 • Kerosakan daripada penyalahgunaan produk (termasuk, tetapi tidak terhad kepada: jatuh, suhu melampau, air dan peranti pengendalian secara tidak betul)

Udfine tidak bertanggungjawab untuk:

 • Kehilangan data yang ditanggung daripada penggunaan produk Udfine
 • Mengembalikan barang peribadi yang dihantar kepada Udfine

Untuk pemulangan yang melibatkan label penghantaran prabayar daripada Udfine, Udfine bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kehilangan semasa penghantaran. Walau bagaimanapun, jika pemulangan disebabkan oleh sebab tidak berkualiti, pembeli bertanggungjawab untuk item semasa transit. Udfine tidak memberikan bayaran balik jika item tersebut rosak apabila dipulangkan disebabkan oleh tuntutan waranti yang tidak berkaitan dengan kualiti.